Plastikorkové desky

 

Plastikorek je materiál vzniklý zvulkanizováním směsí chloroprenových kaučuků a jemnou korkovou drtí za použití obvyklých gumárenských chemikálií a přísad. Je vhodný pro výrobu speciálních druhů těsnění.

 

tvrdost SHORE A 70-80
stlačitelnost při zatížení 2,75 MPa % 50-60
regenerace po uvolnění % min 60
pevnost v tahu MPa 0,88
objemové bobtnání (přírůstek objemu)    
- v oleji OAM 6 A při 21-30 st.C /22 hod % 4
- v oleji OAM 6 A při 75 °C /22 hod % 8
- v oleji OAM 6 A při 110 °C /22 hod % 12
- v benzínu BT 80/110 při 21-30 °C /22 hod % 0 až +15
- ve vodě 70 °C /22 hod   20
odolnost teplotám °C/hod max.150/8
odolnost kyselinám 5-20 H2SO4 odolává
odolnost zásadám 5-20 NaOH neodolává
odolnost proti organickým rozpouštědlům    
- etylalkohol   odolává-slabě tvrdne
- cyklohexanol   odolává
- xylen   neodolává-silně bobtná,křehne
rozměry   640x320 mm
tloušťka   2,0/3,0 mm
rozměry   1200x500 mm
tloušťka   2,0/3,0 mm


Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.