Rotěs


Olejivzdorný těsnící papír odolný proti teplotě 100 °C za 20 hodin.

tloušťka 0,2 0,4 0,6 0,8 1 mm
pevnost v tahu podélném 3,5 5 10 12 14 MPa
pevnost v tahu příčném 3,5 5 10 12 14 MPa
rozměrová stálost - ve směru podélném         0,25 %
                          - ve směru příčném         0,5 %
rozměr         700 * 1050 mm
barva           zelenáElektrotechnická lepenka

 

tloušťka 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,4/0,5/0,6/
0,7/0,8/0,9/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0
mm
elektrická pevnost po vysušení (min. je 6,5 kV/mm) 12,5 kV/mm
konduktivita (měrná el. vodivost) vodného výluhu 20 mS/m
obsah vlhkosti max. 10 %
obsah popela max. 7 %
pevnost v tahu - ve směru podélném 59 MPa
                      - ve směru příčném 39 MPa


Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.